Dobročinný spolek


Tuto otevřenou veřejnou sbírku má pod svým vedením

DOBROČINNÝ SPOLEK ŠIKOVNÝCH HOLEK

Sbírka je určena výhradně na úhradu nákladů, na léčbu, rehabilitace, kompenzační a jiné pomůcky, asistenční a pečovatelské služby pro vážně nemocné a postižené děti.
Děti a i Maty, získávají celých 100% z vybraných příspěvků. 

 • Veškeré finanční prostředky jdou na transparentní účet spolku, který lze najít zde: 
  Číslo transparentního účtu: 2800762336/2010
  FIO BANKA TRANSPARENTÍ ÚČET 
  pro vyhledání platby musíte zadat konkrétní variabilní symbol, který je určený pro Matyho.
  Číslo variabilního symbolu je 202001
  Každý dárce tak má možnost zkontrolovat jasnou a transparentní evidenci pohybů,
  darů a plateb na našem účtu.
  POTVRZENÍ O PŘIJETÍ VAŠEHO DARU
  Na Vaše vyžádání Vám dle Vaší potřeby a údajů rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Vystavujeme také souhrnná potvrzení o podpoření tohoto projektu za kalendářní rok.
  UZAVŘENÍ DAROVACÍ SMLOUVY
  Rádi vystavíme darovací smlouvu pro Vaši společnost za účelem podpory projektu.
  Jak využít potvrzení o daru?

Neváhejte nás kontaktovat na info@promatyho.cz, nebo přes kontaktní formulář pro konzultaci plánovaného daru a vystavení návrhu darovací smlouvy.

Facebook - Dobročinný spolek šikovných holek

Podklady k povolení a uskutečnění věřejné sbírky si můžete stáhnout zde: