Rehabilitační centrum, lázně, cvičení

Rehabilitace jsou jednou z nejdůležitějších věcí, které jsou pro rozvoj Matěje důležité a je potřeba je opakovat pravidelně. 
Mezi pravidelné terapie  a cvičení několikrát týdně patří hlavně plavání a hipoterapie. Tyto terapie pojišťovna nehradí nebo je hradí jen minimálně. 

Specializované rehabilitace se zaměřením na DMO jsou velmi důležité. Jedna dvoutýdenní léčba v centru je pro Matyho a jeho maminku finančně náročná. Takový 14denní pobyt tu vyjde  na 60 000 Kč.
Rehabilitace jsou potřeba minimálně 4 až 5x ročně, což je v celkovém součtu až 300 000 Kč ročně.
Ani zde se pojišťovna na léčbě nijak nepodílí.

CENTRUM HÁJEKrehabilitační centrum Hájek - se specializuje na léčbu dětských pacientů. Pracujeme s dětmi s těmito diagnózami:

 •  - s dětskou mozkovou obrnou (DMO)
   - s vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu
   - s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění,
   - kraniocerebrálního poranění (úrazy lebky a mozku)

   - s náhlou mozkovou příhodou
   - s hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti)
   - poúrazové stavy

 

Lázně Teplice

Lázně v Teplicích Tyto lázně jsou také velmi zásadní pro rozvoj dítěte s DMO. Sem jezdí Matěj 1x ročně s maminkou a tuto dvoutýdenní rehabilitaci dříve plně hradila pojišťovna.
Nově se ale na pobytu v lázních budou muset podílet určitou částkou za pobyt i rodiče.